top of page

1. Vispārīgie noteikumi
 

1.1. Šie Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") ir pusēm saistošs juridisks dokuments, kas nosaka Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumus, preču iegādes un apmaksas nosacījumus. , piegādes un atgriešanas kārtība, pušu atbildība un cita tirdzniecība interneta veikalā  www.lagos.lt  saistītos noteikumus.

1.2 Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka piekrīt šiem Noteikumiem.

1.3 Līgums starp Pircēju un Pārdevēju uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs, izveidojis iepirkumu grozu e-veikalā, ir norādījis piegādes adresi, izvēlējies apmaksas veidu un iepazinies ar Noteikumiem, noklikšķina uz “Pirkt ” pogu.
 

2. Personas datu aizsardzība
 

2.1 Pasūtot preces e-veikalā www.lagos.lt, pircējam pirkuma veikšanas laikā jānorāda nepieciešamie dati, proti: vārds, uzvārds, adrese un e-pasta adrese.

2.2 Pircējs ir atbildīgs par pareizu datu sniegšanu pirkuma brīdī.

2.3 Veicot pasūtījumu, Pircējs piekrīt, ka viņa sniegtie personas dati tiks apstrādāti pasūtījuma izpildes nolūkos. Pircējs arī piekrīt, ka Pircēja norādītais e-pasts uz e-pasta adresi tiktu nosūtīti preču pasūtīšanai nepieciešamie informatīvie ziņojumi.

2.4 Pircēja personas datus drīkst apstrādāt mārketinga nolūkos tikai tad, ja Pircējs izsaka savu piekrišanu - atzīmējot lodziņu "Pasūtīt e-pastus", Pircējs var arī atteikties no jaunumu izdevuma, noklikšķinot uz "atrakstīties" lapas apakšā. informatīvais izdevums.

2.5. Pārdevējs apņemas neizpaust Pircēja personas datus trešajām personām, izņemot gadījumus, kad to pieprasa kompetentā valsts institūcija Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajos gadījumos vai ar Pircēja atsevišķu rakstisku piekrišanu.

3. Pircēja tiesības un pienākumi

3.1 Pircējs apņemas samaksāt Pārdevējam norunāto summu par pasūtītajām precēm un tās pieņemt.

3.2. Sniedziet pilnīgu, pilnīgu un pareizu informāciju ziņojuma veidlapā. Ja Pircējs maksājuma formā norāda neprecīzus, nepatiesus vai maldinošus datus, Pārdevējam ir tiesības atcelt Pircēja pasūtījumu.

3.3 Ja mainās pirkuma formā norādītie Pircēja dati, Pircējam nekavējoties jāinformē Pārdevējs.

3. 4 Pircējam ir tiesības atkāpties no preču pirkuma līguma saskaņā ar preču atgriešanas noteikumos noteiktajiem noteikumiem.

3.5 Veicot pasūtījumu e-veikalā lagos.lt, Pircējs piekrīt šiem pirkšanas un pārdošanas noteikumiem un apņemas ievērot tos un Lietuvas Republikas tiesību aktus.

4. Pārdevēja tiesības un pienākumi

4.1 Pārdevējs apņemas radīt visus apstākļus, lai Pircējs pareizi izmantotu e-veikala lagos.lt sniegtos pakalpojumus.

4.2 Ja Pircējs mēģina kaitēt e-veikala darbības stabilitātei un drošībai vai pārkāpj savus pienākumus, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez brīdinājuma ierobežot, apturēt vai atsaukt Pircēja piekļuvi e-veikalam.

4.3 Pārdevējs apņemas respektēt Pircēja tiesības uz pirkuma veidlapā norādītās Pircējam piederošās personas informācijas privātumu un nenodos to trešajām personām.

4.4 Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces uz Pircēja norādīto adresi.

4.5 Nozīmīgu apstākļu gadījumā Pārdevējs var uz laiku vai pavisam pārtraukt e-veikala darbību, iepriekš nebrīdinot Pircēju.

4.6. Pārdevējs var vienpusēji mainīt šo Noteikumu nosacījumus.

4.7 Ja Pircējs pēc šīm izmaiņām izmanto lagos.lt sniegtos pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka Pircējs ir piekritis Noteikumu izmaiņām.

5. Preču pasūtīšana, cenas, apmaksa, noteikumi

5.1 E-veikalā Pircējs var iegādāties tiešsaistē 24.07.

5.2  Pasūtījumi tiek pieņemti e-veikalā un sociālajos tīklos. 

5.3 Visas preču cenas e-veikalā ir norādītas eiro, ieskaitot PVN.

5.4 Veicot pasūtījumu, Pircējs izvēlas sev vēlamo apmaksas veidu: kredītkarti/debetkarti, bankas pārskaitījumu, pastkarti, kurjera karti vai skaidru naudu. 

5.4 Pircējs apņemas samaksāt (ja viņš izvēlas veikt priekšapmaksu) 24 stundu laikā no pasūtījuma apstiprināšanas dienas. Sūtījuma sagatavošana sākas tikai pēc preču apmaksas saņemšanas.

5.5 Ja pircējs nesamaksā 24 stundu laikā, pasūtījums tiek atcelts.

6. Preču piegāde

6.1 Pircējs apņemas norādīt precīzu preces piegādes vietu.

6.2 Pircējs apņemas pieņemt preces pats. Gadījumā, ja Pircējs pats nevar pieņemt preces un preces tiek piegādātas norādītajā adresē, Pircējam nav tiesību izvirzīt Pārdevējam pretenzijas par preces piegādi nepareizai personai.

6.3 Preces Pircējam tiek nosūtītas 1 darba dienas laikā no maksājuma apstiprināšanas.

6.4 Pārdevējs visos gadījumos tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņu neievērošanu, ja preces Pircējam netiek piegādātas vai netiek piegādātas laikā Pircēja vainas vai ārpus tā nesaistītu apstākļu dēļ. Pārdevēja kontrole.

6.5 Pircējam nekavējoties jāinformē Pārdevējs pa tālruni: +37064333394 vai e- pastu  , ja sūtījums saņemts bojātā iepakojumā, ja sūtījumā saņemtas nepieprasītas preces vai nepareizs to daudzums, prece ir nepilnīga.

6.6 Pircējam ir e. nosūtīt Pārdevējam pa e- pastu bojātās sūtījuma un/vai preces(-u) fotogrāfijas.

 


7. Preču atgriešana
 

7.1. Ja Pircējs atkāpjas no preces pirkšanas un pārdošanas līguma, prece tiek atgriezta Pircēja kontā un Pircējs maksā par preci.  nauda tiek atgriezta 14 dienu laikā no Pircēja paziņojuma pa e-pastu vai reģistrētas atgriešanas www.flipo.lt platformā par pirkuma un pārdošanas līguma atcelšanu.

7.2. Preces tiek atgrieztas oriģinālajā preces un sūtījuma iepakojumā kopā ar atgriešanas veidlapu. 

7.3. Pircējs ir atbildīgs par atgriežamās preces pareizu iepakošanu. Atgriežamajai precei jābūt: oriģinālā, kārtīgā iepakojumā, nezaudējot preces izskatu, nebojātai etiķetei, nenoņemtai no Pārdevēja etiķetes, nenoņemtai no ražotāja etiķetes. Atgriežamajai precei jābūt atbilstoši iepakotai, lai tā nosūtīšanas gadījumā nesabojātu preces izskatu, proti, neizsmērētu, neplīstu vai kā citādi. Ja preces nav pareizi iepakotas, Pārdevējs var atteikties pieņemt naudas atmaksu. 

7.4. Preces netiks pieņemtas atpakaļ, ja tās ir nolietotas, bojātas vai zaudējušas izskatu.  

8. Preču kvalitāte, garantijas

8.1 Visi e-veikalā www.lagos.lt pārdoto preču dati ir norādīti katrai precei pievienotajā preces aprakstā.

8.1.2. Fotogrāfijās veikalā redzamie preču daudzumi ne vienmēr ir saistīti ar preces cenu - var tikt uzrādīta vairāk nekā vienas preču vienības cena. Par izmēru atbilstību/neatbilstību lasiet lodziņā "Par preci". Preču krāsa var nedaudz atšķirties atkarībā no Pircēja izmantotā monitora, krāsu neatbilstības skatiet laukā "Apraksts".
 

8.2 Saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem katrai iegādātajai precei tiek nodrošināta divu gadu garantija.
8.2.1. Saskaņā ar Lietuvas Republikas Civilkodeksa 6.363.pantu Pārdevējs apņemas pārdot piemērotas kvalitātes preci, un nomainīt nekvalitatīvu preci pret jaunu, novērst defektus, samazināt cenu vai atgriezt samaksāto naudu. .
 
8.2.2 Iesniedzot nekvalitatīvas preces atgriešanas pieprasījumu, pircējam jāiesniedz pirkumu apliecinoši dokumenti (kases čeks, rēķins, bankas izraksts u.c.).
8.2.3 Pārdevējs ir atbildīgs par preces defektiem, kas atklājas divu gadu laikā no preces piegādes. Preces defekti Pircēja vainas dēļ, piemēram: preces lietošanas noteikumu neievērošana vai dabisks nolietojums, garantija netiek piemērota.
 

8.2.4. Saskaņā ar Lietuvas Republikas Civilkodeksa 6.363.panta 8.punktu Pircējam nav tiesību lauzt līgumu, ja preces defekts ir nenozīmīgs. 

8.3. Pārdevējs apņemas atgriezt par preci samaksāto naudu 14 dienu laikā no preces atgriešanas dienas. Atgriešanas izmaksas sedz Pārdevējs.

8. Strīdi

Strīda gadījumā Pircējam ir tiesības vērsties Lietuvas Republikas Valsts patērētāju tiesību aizsardzības dienestā (adrese: Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt), elektroniskajā strīdu izšķiršanā. sistēma: http://ec.europa.eu/odr / vai tieši tiesā.

9. Mārketings un informācija

9.1 Pārdevējs e-veikalā lagos.lt  var organizēt dažādas akcijas un piedāvājumus.

9.2 Pārdevējam ir tiesības vienpusēji, bez atsevišķa brīdinājuma, mainīt akciju noteikumus, kā arī tos dzēst. Jebkuras akciju nosacījumu izmaiņas vai atcelšana stājas spēkā ar to maiņas vai dzēšanas brīdi.

9.3. Pārdevējs nosūta Pircējam paziņojumus uz Pircēja pirkuma veidlapā norādīto e-pasta adresi.

9.4 Pircējs visus paziņojumus un jautājumus nosūta Pārdevējam pa e-pastu. veikala sadaļā "Kontakti" norādītajiem kontaktiem.

9.5 Pārdevējs nav atbildīgs, ja Pircējs nesaņem informāciju vai apstiprinājuma ziņojumus, kas nosūtīti interneta pieslēguma, e-pasta pakalpojumu sniedzēja tīkla traucējumu, ziņojumu iekļūšanas SPAM katalogā vai Pircēja nepareizu datu dēļ.

9.6 Pircēja personas dati var tikt apstrādāti mārketinga nolūkos saskaņā ar šo noteikumu 2.4.punktā norādītajiem nosacījumiem.

10. Nobeiguma noteikumi.

10.1. Šie Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem un tiesību aktiem.

10.2. Uz šiem noteikumiem attiecas Lietuvas Republikas tiesību akti. Visi strīdi, kas rodas no šo noteikumu piemērošanas, tiek risināti sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, domstarpības tiek risinātas saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem.

bottom of page