top of page

1. Bendrosios nuostatos
 

1.1 Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu elektroninėje parduotuvėje www.lagos.lt susijusios nuostatos.

1.2 Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.

1.3 Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką “Pirkti”.
 

2. Asmens duomenų apsauga
 

2.1 Užsisakant prekes elektroninėje parduotuvėje www.lagos.lt, pirkėjas privalo pateikti pirkimo metu nurodyti reikiamus duomenis t.y: vardą, pavardę, adresą ir elektroninio pašto adresą.

2.2 Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą.

2.3 Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.4 Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Pirkėjas pats išreiškia tam sutikimą - pažymėdamas varnelę „Užsakyti el.laiškus“ taip pat Pirkėjas gali naujienlaiškio atsisakyti paspaudęs „atsisakyti“ naujienlaiškio apačioje.

2.5 Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1 Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytas prekes, ir jas priimti.

3.2 Atsiskaitymo formoje pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu atsiskaitymo formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą.

3.3 Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems pirkimo formoje, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją.

3. 4 Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, laikantis prekių grąžinimo taisyklėse išdėstytų nuostatų.

3.5 Pirkėjas, pateikdamas užsakymą elektroninėje parduotuvėje lagos.lt sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų ir nustatytų LR teisės aktų.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1 Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės lagos.lt teikiamomis paslaugomis.

4.2 Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve.

4.3 Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą pirkimo formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims.

4.4 Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

4.5 Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

4.6 Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.

4.7 Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi lagos.lt teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.

5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymas, terminai

5.1 Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pirkti 7/24.

5.2 Užsakymai priimami el.parduotuvėje ir socialiniuose tinkluose. 

5.3 Visos prekių kainos elektroninėje parduotuvėje nurodytos eurais, įskaitant PVM.

5.4 Vykdant užsakymą Pirkėjas renkasi norimą atsiskaitmo būdą: kreditine/debetine kortele, Apple pay, bankiniu pavedimu, paštomate kortele, kurjeriui kortele arba grynaisiais. 

5.4 Pirkėjas įsipareigoja apmokėti (jeigu pasirenka apmokėti iš anksto) užsakymą per 24 valandas nuo užsakymo patvirtinimo dienos. Siuntinys pradedamas ruošti tik gavus apmokėjimą už prekes.

5.5 Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 36 valandas, užsakymas anuliuojamas.

6. Prekių pristatymas

6.1 Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

6.2 Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

6.3 Prekės Pirkėjui išsiunčiamos per 1-2 darbo dienas, nuo apmokėjimo patvirtinimo.

6.4 Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

6.5 Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją telefonu: +37064333394 arba el.paštu , jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

6.6 Pirkėjas privalo el. paštu pateikti Pardavėjui pažeisto siuntinio ir(arba) prekės (-ių) nuotraukas.

 


7. Prekių grąžinimas
 

7.1. Jei Pirkėjas atsisako prekės pirkimo ir pardavimo sutarties, prekė grąžinama Pirkėjo sąskaita ir Pirkėjo už prekę sumokėti  pinigai grąžinami per 14 dienų nuo Pirkėjo pranešimo el.paštu arba užregistruoto grąžinimo grąžinimų platformoje, apie pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymą.

7.2. Prekės grąžinamos su visomis etiketėmis, priedais. Prekė neturi būti pakvėpinta, ištepta, aplipusi augintinio plaukais, turėti kitų dėvėjimo požymių. 

7.3. Už grąžinamos prekės tinkamą supakavimą atsako Pirkėjas. Grąžinama prekė turi būti: tvarkingoje, neperregimoje pakuotėje, nepraradusi prekinės išvaizdos, nepažeistomis etiketėmis, nenuimta Pardavėjo etiketė, nenuimtos gamintojo etiketės. Grąžinama prekė turi būti tinkamai supakuota, kad siuntimo atveju nepakenktų prekės išvaizdai t.y neišsiteptų, nesuplyštų ar kt. Jeigu prekė nėra tinkamai supakuotos Pardavėjas gali atsisakyti priimti grąžinimą. 

7.4. Prekės nepriimamos atgal, jei buvo dėvimos, sugadintos ar kitaip praradusios prekinę išvaizdą. 

8. Prekių kokybė, garantijos

8.1 Visi elektroninėje parduotuvėje www.lagos.lt parduodamų prekių duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

8.1.2. Parduotuvėje pavaizduoti prekių kiekiai nuotraukose ne visada susiję su prekės kaina – prekių gali būti pavaizduota daugiau nei vieno vieneto kaina. Apie dydžių atitikimą/neatitikimą skaitykite laukelyje „Apie prekę“. Prekių spalva, priklausomai nuo Pirkėjo naudojamo monitoriaus, gali nežymiai skirtis, taip pat apie spalvos neatitikimą skaitykite laukelyje „Aprašymas“.
 

8.2 Kiekvienai nupirktai prekei pagal LR įstatymą suteikiama dviejų metu garantija.
8.2.1. Pagal LR Civilinio kodekso 6.363 straipsnį Pardavėjas įsipareigoja parduoti tinkamos kokybės prekę, o netinkamos kokybės prekę pakeisti nauja, pašalinti trūkumus, sumažinti kainą arba grąžinti sumokėtus pinigus. 
8.2.2 Pirkėjas pateikdamas prašymą dėl netinkamos kokybės prekės grąžinimo privalo pateikti pirkimą įrodančius dokumentus (kasos aparato kvitą, sąskaitą faktūra, bankinį išrašą ar kt.).
8.2.3 Pardavėjas atsako už daikto trūkumus, kurie išaiškėja per dvejus metus nuo daikto perdavimo. Atsiradus prekės trūkumams dėl Pirkėjo kaltės, tokios kaip: prekės naudojimosi taisyklių nesilaikymo arba natūralaus dėvėjimosi, garantija netaikoma. 

8.2.4 Pagal LR Civilinio kodedsko 6.363 straipsnio 8 dalį Pirkėjas neturi teisės nutraukti sutarties, jeigu daikto trūkumas yra mažareikšmis. 

8.3. Dėl netinkamos kokybės prekės Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 14 dienų nuo prekės grąžinimo dienos. Grąžinimo išlaidas apmoka Pardavėjas.

8. Ginčai

Ginčo atveju Pirkėjas turi teisę kreiptis į Lietuvos Respublikos valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (adresas: Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt), elektroninėje ginčų sprendimų sistemoje: http://ec.europa.eu/odr/ arba tiesiogiai į teismą.

9. Rinkodara ir informacija

9.1 Pardavėjas elektroninėje parduotuvėje lagos.lt  gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.

9.2 Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.

9.3 Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo pirkimo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

9.4 Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktais.

9.5 Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM katalogą, ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.

9.6 Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais šių Taisyklių 2.4 punkte nurodytomis sąlygomis.

10. Baigiamosios nuostatos.

10.1 Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

10.2 Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

bottom of page